شرکت عمران توسعه اسپرلوس

اجرای تراش و روکش مکانیزه آسفالت

اجاره ادهنده انواع دستگاه های آسفالت تراش ویرتگن 

اجاره دهنده دستگاه تثبیت بستر WR2500 ویرتگن

اجاره دهنده اکیپ پخش آسفالت با فینیشر فوگل

اجاره جاروب های مکانیکی

اجاره بابکت ( مینی لودر )

اجرای خاک برداری و گودبرداری با مینی لودر

منبع : واردات #خرید#فروش و پیش فروش ماشین آلات |
برچسب ها : اجاره ,آسفالت ,مینی لودر